Bouwbegeleiding, aansturing, voortgangscoördinatie, afstemming en kwaliteitsborging vormen het hoofdbestandsdeel van de werkzaamheden die Helm bouwregie verzorgt. “Als projectmanager in de bouw gedraag je je als een soort kameleon”, aldus Johan van den Helm van Helm bouwregie. “In het bouwproces pas je je aan de omgeving aan en verplaats je je in de belevingswereld van de mensen die in het gebouw gaan wonen, werken en verblijven. Vandaaruit bedenk je wat belangrijk is om juist in die omgeving te realiseren.”

Werkwijze

Goede communicatie vormt de basis voor het gestroomlijnd laten verlopen van een bouwproces. “Gedurende dat proces communiceer je continu met de aannemer om de voortgang in het bouwproces te garanderen. Mijn rol is om vanuit het abstractieniveau naar het operationele niveau te schakelen en dit naadloos te laten verlopen. In dat proces heb je diverse gesprekspartners: van tegelzetter en leverancier tot en met jurist en voorzitter van de raad van bestuur van de opdrachtgever. De taak van Helm bouwregie is de juiste informatie te verzamelen en daar structuur in aan te brengen. Altijd met het resultaat voor ogen: de goede oplevering van het gebouw. Helm bouwregie is in het bouwproces de intermediair zodat de verschillende factoren in de multidisciplinaire projecten goed op elkaar worden afgestemd. Kortom: de ideeën van de architect naar de praktijk vertalen, zorgen dat het geheel betaalbaar blijft en een tijdige oplevering en het gewenste resultaat als einddoel.”

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden