Omschrijving van het project:

Het project betrof een herinrichting van een Rijkskantoorgebouw van Rijksvastgoedbedrijf in Eindhoven volgens het AGH-concept (Activiteit Gericht Huisvesten). AGH is vergelijkbaar met het concept ‘Het Nieuwe Werken’. Namens Ahrend Inrichten b.v. heeft Vrijborg de opdracht gekregen om het projectmanagement te verzorgen tijdens ontwerp, prijs- en contractvorming, uitvoering en nazorg. Het AGH-concept is een huisvestings- en inrichtingsconcept dat de werkprocessen en medewerkers faciliteert en ondersteunt in hun activiteiten.

Verbouwing Rijkskantoor Eindhoven

Locatie: Eindhoven

Opdrachtgever: Ahrend inrichten b.v.

Functie: kantoorfunctie

Projectduur: 2013 t/m 2015

Oppervlakte: ca. 16.500 m2

Werkzaamheden: projectmanagement en ontwerpcoördinatie

Uitgevoerd in dienstverband bij:  Vrijborg b.v. te Vught

Binnen het gerealiseerde kantoorconcept in het Rijkskantoor staan drie onderwerpen centraal voor de gebruikers, te weten:

  1. Ontmoeten
  2. Samenwerken
  3. Concentreren

Het project is gestart met de voorbereidingen in december 2013 en opgeleverd in februari 2015.

Bijzonder aan dit project was dat vele verschillende partijen vanuit verschillende invalshoeken dit project tot een succes hebben gemaakt. Namens Vrijborg was Johan van den Helm verantwoordelijk voor de projectbegeleiding.

“Ik heb met Johan samengewerkt in een aantal projecten, waaronder een groot renovatieproject.

Ik heb Johan ervaren als een eerlijk en open iemand, die gemaakte afspraken nakomt. Hij is heel secuur is in zijn werk en geeft goede adviezen. Hij stuurt prima op planning en kwaliteit van het werk.

Ik kijk terug op een hele plezierige en succesvolle samenwerking.”

Lia van Doornik

projectmanager huisvesting Belastingdienst

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden