Omschrijving van het project:

Het project betrof een verbouwing van een deel van een voormalig kantoorgebouw van Philips in Amersfoort tot een kantongerecht. Namens Rijksvastgoedbedrijf heeft Vrijborg b.v. de opdracht gekregen voor de integrale advisering vanaf de voorlopige ontwerpfase tot en met de prijs- en contractvormingsfase. Samen met de architect en ingenieurs van Vrijborg b.v. is gezocht naar slim vlekkenplan met een goede scheiding tussen het openbare publieke deel en de beveiligde gebieden. Dit is gedaan door de bezoekersruimte centraal te leggen en de nevenfuncties er omheen te situeren. Op deze manier ontstond ondanks de kleine oppervlakte een slimme en optimale plattegrond waarbij voldaan werd aan de gesteld eisen, met name op het gebied van veiligheid en akoestiek. Ondanks de beperkte oppervlakte van het plan was het project een complex te noemen. Mede omdat er hoge eisen worden gesteld aan rechtbanken en daarnaast vond de verbouwing plaats in een gebouw waar nog een grote zorginstelling in gehuisvest is

Kantongerecht Amersfoort

Locatie: Amersfoort

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Functie: Gerechtsgebouw

Projectduur: 2013 t/m 2014

Oppervlakte: ca. 600 m2

Inhoud:

Werkzaamheden: projectmanagement, architectuur, bouwkundig advies, bouwfysica en akoestiek, constructie, brandveiligheid, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Uitgevoerd in dienstverband bij:  Vrijborg b.v. te Vught

De uitgangspunten bij het ontwerp van de rechtbank was een sobere maar doelmatige uitstraling, passend bij de identiteit van de rechtbank en haar primaire proces. Hierbij zijn de strenge beveiligingseisen en eisen die gesteld worden aan bouwfysica en akoestiek nagenoeg naadloos opgenomen in de scheidingswanden, kozijnconstructies en meubilair. Speciaal voor de toegang van de rechtbank is aan de Stationstraat-zijde van het gebouw een nieuwe entree gerealiseerd met een hellingbaan en tourniquet. Deze nieuwe hellingbaan en entree zijn ingepast in de bestaande context van het gebouw.

Op basis van een goedgekeurd definitief ontwerp zijn bestekstukken opgesteld. Deze bestekstukken zijn door middel van een onderhandse aanbesteding met voorselectie op de markt zijn gezet. Hieruit is op basis van een aantal selectiecriteria een aannemer geselecteerd welke het werk heeft gerealiseerd.

Namens Vrijborg was ik verantwoordelijk voor het begeleiden van dit project.

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden