Omschrijving van het project:

Het totale project betrof een grootschalige verbouwing van een Rijkskantoorgebouw in Heerlen dat bestond uit een viertal multidisciplinaire deelprojecten. Namens Rijksvastgoedbedrijf heeft Vrijborg de opdracht gekregen voor de integrale advisering en bouwbegeleiding vanaf de definitiefase tot en met de nazorgfase. De vier deelprojecten die zijn gerealiseerd:

Verbouwing Rijkskantoor Heerlen

Locatie: Heerlen

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Functie: kantoorfunctie (Rijkskantoor)

Projectduur: 2012 t/m 2015

Oppervlakte: ca. 10.930 m2

Werkzaamheden: projectmanagement, architectuur, bouwkundig, constructie, brandveiligheid, directievoering en toezicht

Uitgevoerd in dienstverband bij:  Vrijborg b.v. te Vught

  1. Verbouwing / verhuizing afdeling ‘Digitale Informatie Voorziening’;
  2. Uitbreiding en verbouwing van de afdeling ‘Belastingtelefoon’;
  3. Herinrichting ‘pilot-project’ van een volledige bouwlaag in een nieuw huisvestingsconcept, genaamd ‘Activiteit Gericht Huisvesting’ (hierna te noemen als ‘AGH’).
  4. Herinrichting overige bouwlagen in nieuw huisvestingsconcept ‘AGH’.

Het AGH-concept is een huisvestings- en inrichtingsconcept dat de werkprocessen en medewerkers faciliteert en ondersteunt in hun activiteiten. Het AGH-concept is vergelijkbaar met het concept ‘Het Nieuwe Werken’. Binnen het gerealiseerde kantoorconcept in het Rijkskantoor staan drie onderwerpen centraal voor de gebruikers, te weten:

  1. Ontmoeten
  2. Samenwerken
  3. Concentreren

De eerste drie genoemde projecten moesten gelijktijdig worden uitgevoerd in een gebouw dat volop in gebruik was. Het vierde project werd direct daarna gerealiseerd. Een goede afstemming met de (eind)gebruiker was van essentieel belang om te komen tot goede en logistiek kloppende projecten en processen met zo min mogelijk overlast voor de gebruikers tijdens openingstijden van het gebouw. Dit alles is vertaald in contractstukken met contract management richting de aannemer, waarmee de aannemers en installateurs zijn gecontracteerd en tijdens de uitvoering zijn aangestuurd.

Tijdens de uitvoering trad Vrijborg namens Rijksvastgoedbedrijf op als directievoerder en is de complete verbouwing binnen gestelde kaders als ‘tijd’, ‘geld’ en ‘kwaliteit’ gecoördineerd met als resultaat een tevreden opdrachtgever en eindgebruiker.

Namens Vrijborg was Johan van den Helm verantwoordelijk voor het begeleiden van dit project.

Quote Stefan Fraikin
Functie: projectmanager Rijksvastgoedbedrijf

“Op onze projecten heb ik Johan leren kennen als een ambitieuze en gedreven projectleider met niet alleen vakkennis op het gebied van bouwkunde en brandveiligheid maar ook de kennis en kunde om een multidisciplinair project integraal te sturen en realiseren. Johan heeft het vermogen om naast de details ook de hoofdlijnen te zien, kan anticiperen en snel schakelen. Onderlinge communicatie en samenwerking met alle projectbetrokkenen staan bij hem hoog in het vaandel, samen aan een goed resultaat werken, dat is belangrijk. Daarnaast is Johan een fijne persoonlijkheid om erbij te hebben in je projectteam.”

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden