Omschrijving van het project:

Het project betrof een verbouwing van de cellenafdelingen van éénpersoonscellen (EPC) naar meerpersoonscellen (MPC). Daarnaast is de luchtbehandelingsinstallatie aangepast bij de doucheruimten, receptiecellen en isoleercellen. Namens Rijksvastgoedbedrijf heeft Vrijborg b.v. de opdracht gekregen voor de directievoering en toezicht op het project.

Verbouwing Penitentiaire Inrichting Grave

 

Locatie: Grave

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Functie: penitentiaire inrichting

Projectduur: 2015 / 2016

Werkzaamheden: directievoering en toezicht

Uitgevoerd in dienstverband bij:  Vrijborg b.v. te Vught

Het project komt voort uit bezuinigingen die door de politiek zijn opgelegd. Veel penitentiaire inrichtingen zijn daardoor noodgedwongen gesloten. Hierdoor moesten de cellen in de overige inrichtingen omgebouwd worden tot meerpersoonscellen om zodoende voldoende celcapaciteit te behouden.

Tijdens de uitvoeringsfase is de gevangenis inclusief de celafdelingen volledig in gebruik gebleven. Hiervoor was een goed afstemming met de gebruiker en de aannemer van groot belang om de veiligheid te waarborgen en het bouwproces goed te laten verlopen. Eén van de succesfactoren  was een heldere fasering in de planning en het bouwproces. Het project is binnen de gestelde tijd en binnen de financiële en kwaliteitskaders opgeleverd.

Namens Vrijborg was Johan van den Helm verantwoordelijk voor het begeleiden van het project.

 

Quote Alfred Jagers
Functie: facilitair manager Dienst Justitiële Inrichtingen, Cluster Oost

“In een jarenlange relatie vanuit mijn functie als facilitair manager voor DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) met Johan van den Helm als directievoerder namens het Rijksvastgoedbedrijf, heb ik Johan persoonlijk leren kennen. Met een onvoorstelbare kennis en betrokkenheid wist Johan vele projecten tot een goed einde te leiden. Voor mij het meest aansprekende project waar Johan zijn expertise in kwijt kon was het project ‘brandveiligheid’ binnen P.I. Grave. Binnen een groot team van uitvoerders was hij met recht de verbindende factor om te komen tot het gewenste resultaat. Zijn onuitputtelijke drive om te komen tot het gewenste resultaat zal mij altijd bij blijven.”

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden