Omschrijving van het project:

Het project betrof een verbouwing van de cellenafdelingen van éénpersoonscellen (EPC) naar meerpersoonscellen (MPC). Daarnaast is de luchtbehandelingsinstallatie aangepast bij de doucheruimten, receptiecellen en isoleercellen. Namens Rijksvastgoedbedrijf heeft Vrijborg b.v. de opdracht gekregen voor de directievoering en toezicht op het project.

Verbouwing Penitentiaire Inrichting Roermond

Locatie: Roermond

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Functie: penitentiaire inrichting

Projectduur: Mei t/m December 2015

Werkzaamheden: directievoering en toezicht

Uitgevoerd in dienstverband bij:  Vrijborg b.v. te Vught

Het project komt voort uit bezuinigingen welke door de politiek zijn opgelegd. Veel penitentiaire inrichtingen zijn daardoor noodgedwongen gesloten. Hierdoor moesten de cellen in de overige inrichtingen omgebouwd worden tot meerpersoonscellen om zodoende voldoende celcapaciteit te behouden.

Tijdens de uitvoeringsfase is de gevangenis inclusief de celafdelingen volledig in gebruik gebleven. Hiervoor was een goed afstemming met de gebruiker en de aannemer van groot belang om de veiligheid te borgen en het bouwproces goed te laten verlopen. Eén van de succesfactoren is was een heldere fasering in de planning en bouwproces. Het project is binnen de gestelde tijd en binnen de financiële en kwaliteitskaders opgeleverd.

Namens Vrijborg was ik verantwoordelijk voor het begeleiden van dit project.

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden