beschrijving van het project

Op 5 Juni 2018 opende het fonkelnieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht de deuren.

Direct na de opening van het Prinses Maxima Centrum is gestart met  de planvorming voor het bouwen van een multifunctioneel vergadercentrum en de uitbreiding van het researchgebouw. Deze projecten zijn in BIM (Building Information Model) uitgewerkt waarbij alle disciplines integraal hebben meegewerkt. De professionele samenwerking van alle betrokken partijen tijdens de voorbereidingsfase  en het ontwerptraject resulteerden in een snelle realisatie met een hoog kwaliteitsniveau.

Uitbreiding Prinses Máxima Centrum (auditorium en research)

Locatie: Utrecht (Utrecht Science Park)

Opdrachtgever: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Architect: LIAG architecten en bouwadviseurs 

Functie: auditorium, vergaderruimten en research

Projectduur: 2018 tot en met 2019

Oppervlakte: ca. 4200 m2

Werkzaamheden: projectmanagement / directievoering

Bij de nieuwbouw is de vierde etage van het researchgebouw als casco opgeleverd met als uitgangspunt dat deze bouwlaag op een later moment  wordt afgebouwd. Door de snelle groei van de onderzoeksteams kwam deze vraag sneller dan aanvankelijk gedacht.

Extra research

Bij de bouw van het Prinses Máxima Centrum is rekening gehouden met de mogelijkheid om uit te breiden ten behoeve van de researchafdelingen. Dat vormde de reden dat bij de eerste oplevering een extra bouwlaag als casco is gerealiseerd.  Door deze extra researchverdieping in te richten, kunnen extra onderzoeksgroepen aan de slag om dichterbij de missie van het Prinses Máxima Centrum te komen: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Auditorium op het dak

Op het dak van het Prinses Máxima Centrum is een auditorium met twee extra vergaderruimten in combinatie met bijbehorende horecafaciliteiten verrezen. De opdrachtgever is tijdens de ontwerpfase met behulp van virtual reality meegenomen in het ontwerp waardoor in een pril stadium  van het proces bewuste keuzes konden worden gemaakt. De dakopbouw bestaat uit drie verschillende vergaderzalen die multifunctioneel kunnen worden ingezet. Zo is er een auditoriumzaal voor 250 personen, een foyer/ vergaderzaal en een zaal voor multidisciplinaire overleggen (MDO’s) gebouwd. De zalen zijn voorzien van high-eind audiovisuele middelen afgestemd op het gebruik van de ruimten. In de MDO-zaal kunnen 50 specialisten gezamenlijk zgn. tumorboards houden waarbij radiologiebeelden e.d. op hoge resolutieschermen kunnen worden bekeken en beoordeeld. De drie zalen zijn door middel van flexibele wandsystemen met elkaar te schakelen zodat ze ook voor andere evenementen/ bijeenkomsten kunnen worden ingezet.

 

Helm bouwregie maakte onderdeel uit van het bouwmanagementteam van waaruit de ontwerpbegeleiding en bouwkundige directievoering is verzorgd.

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden