beschrijving van het project

Binnen Penitentiaire Inrichting Sittard, een gevangenis voor langgestraften, zijn in de periode van 2017 tot en met 2019 diverse projecten uitgevoerd. Op de rol stonden een verbouwing van de ringgebouwen, een verbouwing en uitbreiding van bad-afdeling (incl. kleedruimten) en de verplaatsing van de centraalpost op een nieuwe positie binnen de bestaande inrichting. 

Verbouwing Penitentiaire Inrichting Sittard

Locatie: Sittard

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Architect: EAA architect

Installatieadvies: Brain of Buildings

Toezicht installaties: fa. Sinis

Functie: penitentiaire inrichting

Projectduur: november 2017 t/m december 2019

Werkzaamheden: directievoering en toezicht

De rode draad binnen deze projecten vormde het omzetten van de beveiligingsinstallaties naar een nieuwe technische ruimte. Alle installatieonderdelen zijn door de installateur in nauwe samenwerking met de bouwdirectie en gebruiker in kaart gebracht met de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen. Door te werken met een doordachte aanpak die in nauwe samenwerking met de eindgebruiker is gemaakt, is de omzetting van de systemen vlekkeloos verlopen.

Namens Rijksvastgoedbedrijf heeft Helm bouwregie de opdracht gekregen voor de directievoering en toezicht op het project waarbij het installatietechnisch toezicht is uitgevoerd door fa. Sinis uit Tilburg.

Tijdens de uitvoeringsfase is de gevangenis (inclusief de cel-afdelingen) volledig in gebruik gebleven. Een nauwe samenwerking en afstemming met de gebruiker en de uitvoerende partijen was van groot belang om het project succesvol te laten verlopen en de veiligheid te waarborgen.

  helm | bouwregie
  Dommelrodelaan 57
  5492 GH Sint Oedenrode
  T 06 478 20 947
   
    

  VOORWAARDEN

  Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

  Algemene voorwaarden