Helm bouwregie richt zich als onafhankelijk projectmanagement- en adviesbureau op de hieronder omschreven markten.

Overheid

De ontwikkelingen binnen de overheid en semi-overheid zijn continu in beweging. Huisvesting dient in de huidige tijd flexibel en dynamisch te zijn. Door de vele veranderingen binnen de overheid, zoals reorganisaties, de veranderende dienstverlening en schaalvergroting, wordt er opnieuw naar invulling van de vastgoedportefeuille gekeken. Dit biedt veelal nieuwe kansen door bijvoorbeeld meer te kijken naar activiteiten die plaatsvinden in een gebouw en het gebouw daarop flexibel in te richten.

Helm bouwregie heeft veel ervaring in de overheidssector en adviseert u graag in het bouwproces. Als onafhankelijk adviseur richten we het bouwproces in van initiatieffase tot en met ingebruikname en zorgen we ervoor dat het proces vlekkeloos verloopt.

Zorg

De zorgsector is erg aan verandering onderhevig. Of het nu gaat om de verschuiving van de tweedelijnszorg naar de eerstelijns zorg, de ontwikkelingen met e-Health of de toenemende vergrijzing van de bevolking met de daarbij behorende zorgvraagstukken. Dit alles heeft invloed op het zorgvastgoed. Dit zorgt ervoor dat er anders naar vastgoed moet worden gekeken in de zorgsector. Helm bouwregie heeft ervaring in het adviseren en realiseren van zorggebouwen in de complete zorgsector en staat u graag bij in het maken van de juiste beslissingen. Helm bouwregie kan uw ambities vertalen naar de meest geschikte en efficiënte huisvesting. Als onafhankelijk adviseur borgen we dat het gehele bouwproces tot en met ingebruikname vloeiend verloopt.

Onderwijs

Een  schoolgebouw van vandaag de dag dient wegens alle ontwikkelingen in de sector voorbereid te zijn op de toekomst. Zowel leerlingen als leerkrachten dienen in een inspirerende flexibele leeromgeving op een prettige en efficiënte manier samen te kunnen werken om het beste uit de leerling te halen. Helm bouwregie heeft ervaring in de onderwijssector en staat u graag bij in het maken van de juiste beslissingen. Helm bouwregie kan uw ambities vertalen naar de meest geschikte en efficiënte huisvesting. Als onafhankelijk adviseur borgen we dat het gehele bouwproces tot en met ingebruikname vloeiend verloopt.

Utiliteitsbouw

Bedrijven zijn vandaag de dag sterk aan veranderingen onderhevig. Het is daarbij van essentieel belang dat huisvesting optimaal wordt ontworpen en ontwikkeld voor een efficiënte en veilige bedrijfsvoering. Personeel moet zich prettig voelen in hun werkomgeving om maximaal te kunnen presteren. Helm bouwregie adviseert u graag in het bouwproces. Als onafhankelijk adviseur richten we het bouwproces in van initiatieffase tot en met ingebruikname en zorgen we ervoor dat het proces vlekkeloos verloopt.

 

helm | bouwregie
Dommelrodelaan 57
5492 GH Sint Oedenrode
T 06 478 20 947
 
  

VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011), de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Algemene voorwaarden